دستور قضایی در خصوص برگه خروج واحدهای صنعتی قطعی برق  در تابستان 98 سیلاب ها نیز حریف مهرورزی صنعتگران نشد ... آماده باش پرسنل شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس آباد در بارندگی های نوروز 98 دیدار مدیرعامل شرکت شهرک ها با اعضای هیئت مدیره
دستور قضایی در خصوص برگه خروج واحدهای صنعتی
قطعی برق در تابستان 98
سیلاب ها نیز حریف مهرورزی صنعتگران نشد ...
آماده باش پرسنل شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس آباد در بارندگی های نوروز 98
دیدار مدیرعامل شرکت شهرک ها با اعضای هیئت مدیره