آمادگی کارخانه طب وپلیمر برای تولید تجهیزات بهداشتی سامانه خودارزیابی و ثبت بیماران کروناراه اندازی شد توصیه های وزارت بهداشت برای پیشگیری از کرونا همایش بزرگ گرامیداشت دهه فجر در شهرک صنعتی عباس آباد برگزار شد. تسهیلات بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی
آمادگی کارخانه طب وپلیمر برای تولید تجهیزات بهداشتی
سامانه خودارزیابی و ثبت بیماران کروناراه اندازی شد
توصیه های وزارت بهداشت برای پیشگیری از کرونا
همایش بزرگ گرامیداشت دهه فجر در شهرک صنعتی عباس آباد برگزار شد.
تسهیلات بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی