پست برق 20 کیلوولت شهرک صنعتی عباس آباد افتتاح شد رئیس کل دادگستری استان تهران در شهرک صنعتی عباس آباد حاضر شد. طرح مشکلات صنعتگران در حضور استاندار نشست مشترک صنعتگران و نماینده مجلس برگزار شد سال نو مبارک باد
پست برق 20 کیلوولت شهرک صنعتی عباس آباد افتتاح شد
رئیس کل دادگستری استان تهران در شهرک صنعتی عباس آباد حاضر شد.
طرح مشکلات صنعتگران در حضور استاندار
نشست مشترک صنعتگران و نماینده مجلس برگزار شد
سال نو مبارک باد