آغاز طرح توزیع گوشت در شهرک صنعتی عباس آباد قابل توجه سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس آباد فراخوان دعوت به مجمع مهلت تحویل مدارک برای شرکت در مجمع 6/12/97 بررسی مشکلات تولید
آغاز طرح توزیع گوشت در شهرک صنعتی عباس آباد
قابل توجه سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس آباد
فراخوان دعوت به مجمع
مهلت تحویل مدارک برای شرکت در مجمع 6/12/97
بررسی مشکلات تولید