افتتاح شعب صلح و سازش شورای حل اختلاف تهران ویژه شهرک‌های صنعتی تهران  بهره برداری از پروژه آبرسانی سد ماملو به شهرک صنعتی عباس آباد تا یک ماه آینده دیدار تصویری رهبر معظم انقلاب اسلامی با کارگران شهرک صنعتی عباس آباد بازدید رئیس دیوان عدالت اداری از شهرک صنعتی عباس آباد آمادگی کارخانه طب وپلیمر برای تولید تجهیزات بهداشتی
افتتاح شعب صلح و سازش شورای حل اختلاف تهران ویژه شهرک‌های صنعتی تهران
بهره برداری از پروژه آبرسانی سد ماملو به شهرک صنعتی عباس آباد تا یک ماه آینده
دیدار تصویری رهبر معظم انقلاب اسلامی با کارگران شهرک صنعتی عباس آباد
بازدید رئیس دیوان عدالت اداری از شهرک صنعتی عباس آباد
آمادگی کارخانه طب وپلیمر برای تولید تجهیزات بهداشتی