آدرس: کیلومتر 40 جاده امام رضا (ع)، بعد از پلیس راه شریف آباد، شهرک صنعتی عباس آباد، ساختمان فناوری،
شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس آباد

***

شماره تماس:                  5 و36423452

فکس:                            36427130