رادیو اقتصاد - برنامه چالش

موضوع گفتگو: ایجاد کیفی سازی شهرک های صنعتی

کارشناس:    فتحعلی محمدزاده(معاون عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک) 

                 امیربهمن خالدی ( تولیدکننده و عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد)


زمان پخش: 26 تیرماه سال 1395 - ساعت 15

 

لینک مستقیم: http://radio.iranseda.ir/LightBox/?ch=19&d=7/16/2016%203:00:00%20PM&t=15:00

                   http://radio.iranseda.ir/LightBox/?ch=19&d=7/16/2016%203:30:00%20PM&t=15:30  

                   http://radio.iranseda.ir/LightBox/?ch=19&d=7/16/2016%203:30:00%20PM&t=16:00