چاپ        ارسال به دوست

بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی صادر شد.

ب

🔺بخشنامه سازمان امور مالیاتی🔺

    1⃣در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ معادل ۱۰۰٪ جرائم قابل بخشش

  2⃣در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ تا تاریخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط معادل ۹۸٪ جرائم قابل بخشش و برای سایر مودیان ۹۶٪ جرائم قابل بخشش

3⃣در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱ تا پایان سال جاری برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط به ازای هر ماه معادل ۲٪ و برای سایر مودیان معادل ۴٪ از درصد بخشودگی موضوع بند ۲ فوق کسر می گردد.

4⃣میزان بخشودگی جرائم بر اساس تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده هر یک از سنوات می باشد.

5⃣برای بخشودگی جرائم در اجرای این بخشنامه مودیان یادشده می بایست درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی تسلیم تا در اجرای این بخشنامه مورد بخشودگی قرار گیرد.

6⃣مودیان مذکور که قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نموده اند می توانند درخواست بخشودگی جرائم خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ به ادارات امور مالیاتی تسلیم تا مورد بخشودگی قرار گیرد.

7⃣ مودیان محترم مالیاتی می توانند برای هریک از سنوات با پرداخت بدهی مالیاتی آن سال از مفاد این بخشنامه بهره مند گردند‌.

8⃣استفاده از مفاد این بخشنامه برای بخشودگی جرائم عملکرد و دوره های مالیاتی سال های ۱۳۹۵ ، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای مودیانی که طبق مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی تبصره ۳ این ماده مکلف به ارسال فهرست معاملات می باشند، منوط به ارسال فهرست معاملات هریک از سال های مذکور تا ۱۳۹۸/۷/۳۰ می باشد.

 

در توضیحات این بخشنامه آمده است:

🔶این تصمیمات در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مواد ۱۶۹ ، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی اتخاذ تا در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود (اعم از اصل بدهی و جرائم غیرقابل بخشش) تا پایان سال جاری در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب از این حیث و در این مرحله تلقی و به شرح بخشنامه مورد بخشودگی قرار گیرد.


٠٩:٤٦ - پنج شنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٨    /    شماره : ٦٢٩    /    تعداد نمایش : ٢٤٧