1. تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنید.
  2. در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا از وسائط حمل و نقل عمومی استفاده نکنید.
  3.  در ساعت‌های پر تردد از وسایل حمل‌ و نقل عمومی استفاده نکنید.
  4.  تا حد امکان از دستکش لاتکس استفاده کنید.
  5. هرگز صورت خود و بخصوص چشم‌ها و بینی را لمس نکنید.
  6. فاصله یک متری خود را با شهروندان دیگر حتما رعایت نمایید.
  7. از تماس دست خود با سطوح پرتماس خودداری نمایید.
  8.  در صورت عطسه و سرفه از ماسک و دستمال کاغذی استفاده نمایید.
  9. تا حد امکان از ماسک استفاده کنید.