صنعتگران گرامی جهت انعکاس مشکلات خود در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می توانند فرم زیر را تکمیل نمایند و به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پاکدشت تحویل دهند.

 

شماره فکس: 36034433