باسکـــول شهرک صنعتی عباس آباد


تمــــام دیجیتـــــــال و بـــــــدون خطــــا

ساعات کار از 6 صبح الی 10 شب

دارای استـــــاندارهای لازم

 

شمـــــاره تمـــــــاس باسکـــــــول:     36425300